Jak se na SŠKK slavil Mikuláš

Dne 5.12.2018 nás na SŠKK navštívili Mikuláš, čerti i andělé…