K2 od 15. 4.

Kn: Do pátku všichni obdržíte hromadný mail s termíny zkoušení, na které se prosím přihlašte. Téma: daně a finance.

ČL

A2

N A2

A1

ZPV_KozniS.(1)  ZPV_KozniS.(2) ZPV_KozniS.(3)  ZPV_OtazkyDychaciKozni ZPV_Info

D

DF

SV

SL a DU

ČJ_cvičení ČJ_podklady ČJ_zadání

N A1

PEK – na s. 56 v učebnici si přečtěte kap. 3. 1. 10 Faktura. Najděte tam odpovědi na tyto otázky: Kdo vystavuje fakturu? Co v ní najde odběratel? Jak má vypadat po obsahové stránce? (Jaké jsou její náležitosti?) Co je to zálohová faktura? Kdy se stává daňovým dokladem? Následně cvičně opište příklad na s. 57. Potom podle tohoto vzoru vypracujte na s. 58 buď cvičení 6, nebo 7. Doplňte další náležitosti faktury. Známku zapíšu do Bakalářů. Píšete nadále v programu ZAV. V dubnu je počet cvičení na známku jedna 1720, dva 1600, tři 1500, čtyři 1350.