K2 od 29. 4.

N A2

ZPV_Info ZPV_Smysly(1) ZPV_Smysly(C2)  ZPV_Zlazy(1)ZPV_Zlazy(2)

M_Info M_FibonaccihoPosloupnost

A2

I

ČL Thám, Rettigová ČL DOKUMENT

NA1_samostudiumNA1_opakování NA1_řešení

SL, DU

D

DF DF(2)

SV SV (2) SV (3)

ČJ

A1

PEK: Na s. 68 v učebnici si přečtěte kapitolu URGENCE. Do sešitu si vypište odpovědi na tyto otázky:  Kdo může urgovat a proč? Jaké jsou výhody a nevýhody urgence: telefonické, osobní, písemné? Pokud jde o strukturu urgence, jaký cíl mají její jednotlivé části: úvod, hlavní část a závěr? Cvičně na počítači opište příklady vyjadřování v urgencích ze s. 68. Cvičně na počítači opiště obchodní dopis – ukázku urgence potahových látek na s. 69. Podle tohoto vzoru vypracujte buď cvičení 4, nebo cv. 5 na s. 70 a to mi zašlete emailem do 5.5.2020.  Píšete nadále v programu ZAV. V květnu je počet cvičení na známku jedna 1760, dva 1640, tři 1530, čtyři 1400.

Kn: A) Nastudujte si:  osobní_finance.
B) Vypracujte odpovědi na otázky níže; pošlete mi do mailu do ČT 7. 5. 2020.
1)    Na co vše je třeba dávat pozor, když si chci vzít úvěr?
2)    Co udělám za konkrétní kroky, když budu chtít úvěr?
3)    Jaký máš vlastní názor na čerpání úvěru?
4)    Půjčili byste komukoli své peníze?
5)    Jaké byste chtěli záruky, že vám dotyčný půjčku splatí?
6)    Co byste dělali, kdyby ji nesplatil?
7)    Co je to podle vás chudoba?
8)    Co je to předlužení? Jak se ho vyvarovat?
C) Ti, kdo se ještě nepřihlásili na vyzkoušení (daně, finance), nechť mě kontaktují nejdéle do středy 29.4., abychom se domluvili na termínu.