K2 od 6. 5.

A2

NA2

I

Kn

D

DF

SV

ZPV_Info ZPV_VylucovaciSoustava(1) ZPV_VylucovaciSoustava(2)

DU, SL

M_PosloupnostiVzorce M_Info

NA1

ČL

ČJ_zadání

A1

PEK: Na s. 74 v učebnici si přečtěte kapitolu UPOMÍNKA. Do sešitu si vypište odpovědi na tyto otázky:  Kdo komu posílá upomínku a proč? Jaká má upomínka být? Jak může být označena poslední upomínka? Pokud jde o strukturu upomínky, jaký cíl mají její jednotlivé části: úvod, hlavní část a závěr? Cvičně na počítači opište příklady vyjadřování v upomínkách ze s. 74. Cvičně na počítači opiště obchodní dopis – ukázku upomínky úhrady faktury na s. 75. Podle tohoto vzoru vypracujte buď cvičení 4, nebo cv. 5 na s. 76 a to mi zašlete emailem do 12 .5. 2020.  Píšete nadále v programu ZAV. V květnu je počet cvičení na známku jedna 1760, dva 1640, tři 1530, čtyři 1400.