K3 od 22. 4.

I

M_AGMaturita M_Info

A2

As2

NA1

Obraz Doriana Graye Petr a Lucie SL_zadání

NA2

SL, DU, ČJ

D

DF

DKK

SV

A1

As1

Na:  Vytvořte časovou osu všech významných objevů a vynálezů, vztahujících se k výrobě knihy. Projděte si své poznámky a vzpomeňte na vše, co jsme si v hodinách říkali. Jako začátek osy můžeme zvolit nástěnné jeskynní malby a jako konec e-knihy.
Vzor:
cca 64 000 let př. n. l.   nástěnné jeskynní malby
cca 3500–4000 let př. n. l.   klínové písmo……………

Úkol mi pošlete ve wordovém dokumentu, který nazvěte číslicí 1 a svým příjmením (vzor 1 – Vašut.doc). Těším se na Vaše odpovědi do úterý 28. 4. 2020 do 12 hodin. Jan Vašut