Klub přátel vážné hudby 2019 – reflexe žákyně K3

„Velcí skladatelé tvoří hudbu, díky které můžeme nahlédnout do jejich duše. Do toho tajemného prostoru, ve kterém se promítá a zároveň je z něj směřován život člověka – jeho přemýšlení, city, rozhodování a boje.“ – oficiální stránky České filharmonie o programu Čtyři kroky do nového světa

Čtyři kroky do nového světa (u nás ve škole Klub přátel vážné hudby) je jedním z mnoha vzdělávacích programů organizovaných Českou filharmonií, která se tímto způsobem snaží rozšířit hudební obzory nové generace. Tento konkrétní program je koncipován jako čtveřice koncertů doprovázených komentáři Petra Kadlece, průvodce, a Marka Ivanoviće, dirigenta, pod jehož taktovkou při těchto koncertech hraje Česká studentská filharmonie. Při interpretaci některých děl se k nim připojí například i pěvci z Národního divadla nebo další hudební soubory.

Díla se rok od roku liší, v loňském roce jsme mohli slyšet například Beethovenovu symfonii č. 5, zvanou též „Osudová“, nebo Dvořákovu devátou symfonii, známější jako „Novosvětská“. Letos jsme zatím navštívili dva koncerty, a to Janáčkovu Její pastorkyni a Beethovenovo a Kabeláčovo Mystérium času. V druhé polovině školního roku nás čeká Dvořákovo dílo Stabat Mater a Čajkovského Romeo a Julie a Labutí jezero.

Její pastorkyňa je pravděpodobně jedna z nejznámějších oper Leoše Janáčka, a to nejen u nás, ale i ve světě. Práci na této opeře započal Janáček v roce 1894 a dokončil ji o deset let později. Předlohou byla Janáčkovi stejnojmenná divadelní hra Gabriely Preissové, poprvé uvedená v Národním divadle v roce 1890. I přesto, že tvorba Její pastorkyně nebyla nic snadného, stala se úspěšnou nejen u nás, ale i po celém světě. Ještě za Janáčkova života byla uvedena třeba v New Yorku, Vídni nebo Berlíně.

Mystérium času od Miroslava Kabeláče a Egmont od Ludwiga van Beethovena spolu na první pohled nemají mnoho společného, už jen proto, že Miroslav Kabeláč byl českým skladatelem minulého století a Beethoven spadá do období přelomu mezi klasicismem a romantismem. Na pohled druhý si ale člověk určitých podobností všimne. Egmont byl skutečná historická postava, muž, který bojoval za nezávislost Holandska, a Kabeláč se svou tvorbou snaží taktéž v jistém smyslu bojovat za nezávislost na komunistické straně.

Dle mého soudu má tento program smysl a dovolila bych si i říci, že mezi našimi studenty je poměrně oblíbený, neboť i když většina z nás klasickou hudbu neposlouchá každý den, máme všichni své oblíbené dílo.

Anežka Šubrtová, K3

Zdroje:

https://www.ceskafilharmonie.cz/pro-rodiny-a-skoly/pro-skolky-a-skoly/ctyri-kroky-do-noveho-sveta/

https://www.ceskafilharmonie.cz/koncert/21381-janackova-jeji-pastorkyna/?source=education

https://www.ceskafilharmonie.cz/koncert/22184-beethovenovo-akabelacovo-mysterium-casu/?source=education

Leoš Janáček Její Pastorkyňa (výběr z opery) – brožura

Beethoven Egmont Kabeláč Mystérium času – brožura