Klub přátel vážné hudby – Janáčkova „Její pastorkyňa“ (K2-K4)

Dne 16. 10. 2019 jsme se se žáky tříd K2-K4, kteří jsou členy Klubu přátel vážné hudby, vydali do Rudolfina na Janáčkovu Její pastorkyňu.  Následující odstavce zachycují reflexe žáků naší školy na toto představení.

„Na této středeční filharmonii nám byla představena opera Její pastorkyňa. Pokaždé se mi líbí, jak moderátor i dirigent komunikují s publikem. Posluchače se vždy snaží zapojit. Mně osobně se velmi líbila část opery, kde byla slyšet nejvíce harfa. Zvuk harfy je jeden z nejkrásnějších.“ (V. z K4)

„Dne 16.10. jsem se svými spolužáky zhlédla Janáčkovu operu Její pastorkyňa. Bylo to pojaté velmi inovativně a nikdo v sále se nenudil a věnoval tomu všechnu svou pozornost. Bylo to akorát tak dlouhé s jednou kratší pauzou. Určitě to nebyla moje poslední návštěva a těším se na další.“ (T. z K4)

.