Květnová exkurze v rámci ÚP (K1)

Studenti navštívili tiskárnu Svoboda Press, s. r. o. Je to největší tiskárna v České republice s více než šedesátiletou tradicí. Měli jsme možnost zjistit, jak se tisknou celobarevné časopisy, katalogy a další reklamní tiskoviny jako prospekty či letáky.

.