Květnové a červnové exkurze – Úvod do praxe (K1)

V měsíci květnu a červnu jsme se s K1 vypravili v rámci Úvodu do praxe na tři exkurze. Květen byl ve znamení tiskařství, naší první exkurzí bylo Národní technické muzeum a expozice tiskařství. Zde si studenti mohli prohlédnout historické tiskařské stroje  a ve zbývajícím čase jsme nakoukli i do ostatních částí muzea. Další exkurzí byla tiskárna Europrint, kde jsme mohli vidět v praxi tisk novin, časopisů i knih. Někteří z nás také dostali knižní dárek! A úplně poslední exkurzí – a dle většiny studentů také nejlepší – byla návštěva redakce časopisu Respekt. Přivítala nás sympatická paní Lauder, která nám pověděla něco o tom, co obnáší práce novináře a jaká pozitiva a úskalí s sebou přináší. Byla to úžasná tečka za celým školním rokem!    


.