Literární soutěž na Den knihy

Na Den knihy byla mimo jiné vyhlášena literární soutěž na téma Literární dvojice. Studenti si mohli vybrat z předem daných literárních osobností a volnou formou nastínili životní etapu spisovatelů. Namátkou lze vybrat korespondenci bratrů Čapků nebo bratrů Mannů, konverzaci mezi Máchou a Tylem, případně rozpravu Konstantina a Metoděje u ohniště. Vítězným „textem“ se stal komiks Ze života Čapků od Luisy S. (K4), který si můžete prohlédnout níže. Všem soutěžícím děkujeme za zaslané texty a doufáme, že příště se opět do literární soutěže zapojíte!

.