Logická olympiáda

Během měsíce října proběhlo formou on-linového testu základní kolo Logické olympiády, kterého se zúčastnili tři naši studenti – Anna V., Oliver V. (oba K2) a jeden student z K4. Naši studenti se umístili v celorepublikovém srovnání okolo středu tabulky.

.