Lyžařský a turistický kurz – vyúčtování

Po obdržení faktur od všech dodavatelů bylo provedeno zúčtování záloh oproti nákladům lyžařského a turistického kurzu a všem účastníkům vznikly přeplatky. Ty budou v nejbližší době zaslány na účty, ze kterých byla poukázána záloha. Přeplatky se liší podle toho, zda byl účastník lyžař či turista a také na výši pojištění, které bylo rozdílné dle věku.

Martina Kulhánková – zástupkyně pro ekonomické záležitosti SŠKK