Malá reportáž z návštěvy z partnerské školy Solitude-Gymnasium Stuttgart

V úterý 19. března nás navštívily 4 studentky a 2 profesoři z německého gymnázia ve Stuttgartu, které s naší školou navázalo spolupráci na event. projektu Comenius. Studentky nám představily svoji školu a zúčastnily se hodin němčiny, angličtiny a knihkupectví.
Následující den jsme byli společně se skupinkou studentů z K1 a K2 na exkurzi ve staré čističce vody v Bubenči a potom jsme se vydali procházkou na Pražský hrad a Staroměstské náměstí. (Foto a text : I. Pavlištová)

O návštěvě v Praze vyšel článek ve stuttgartských novinách… Obsah článku zní ve zkrácené verzi takto: Studenti a učitelé Solitude Gymnasia Stuttgart navštívili novou partnerskou školu v Praze, se kterou chtějí spolupracovat na projektu Comenius – Voda ve všech podobách. Představili v Praze svou školu a učební plány a seznámili se s českou školou, která má v učební náplni hlavně knižní kulturu, knihkupectví a nakladatelství. V programu byla i návštěva staré ekologické čistírny vody a společná procházka studentů obou škol po Praze. Obě školy se těší na budoucí spolupráci.