Návštěva Goethe institutu se studenty K1

Dne 26. března 2013 se část studentů K1 zúčastnila exkurze do pražského Goethe Institutu na Masarykově nábřeží. Byli jsme seznámeni s cíli a prací institutu. Hlavním úkolem Goethe – Institutu je podporovat znalost německého jazyka v zahraničí, rozvíjet mezinárodní kulturní spolupráci, informovat o kulturním, společenském a politickém životě v Německu. Po knihovně nás provedl a s nabízenými službami seznámil pan knihovník Petr Mašát. Měli jsme možnost si prohlédnout budovu institutu, která je chloubou secesní architektury. Navštívili jsme taky výstavu s názvem Portréty spisovatelů, která byla věnována fotografiím mezinárodních autorů renomovaného fotografa Hermana Selleslagse. (Foto a text: L. Srovnalíková)