Návštěva německých studentů

V pátek 11. června na naši školu zavítala dvacetičlenná skupina studentů v doprovodu tří pedagogů z berlínské školy Oberstufenzentrum Handel 1.
S počtem 6000 žáků patří tato škola k největším v Evropě a je největší školou v Německu a jedním z oborů, který se na této škole vyučuje, je knihkupecká činnost. Společně se studenty K3 a profesorem Krausem jsme vytvořili powerpointové prezentace o naší škole.
Němečtí studenti měli také pro nás připravenou zajímavou prezentaci, a tak jsme mohli porovnat studium i praxi našeho oboru v České republice a Německu. Z hovoru vyplynuly četné rozdíly, na příklad že berlínští studenti vstupují na školu již vybaveni maturitou. Jejich škola je tedy zhruba na úrovni české vyšší odborné školy. Podmínkou ke studiu je smlouva studenta se zaměstnavatelem v oblasti knižního obchodu. Studijní týden zahrnuje 12 hodin výuky ve dvou dnech a třídenní praxi. Studium trvá 3 roky, někdy je možné ukončit školu dříve. Důležitou součástí studia je tvorba projektů na různá témata spojená s knihkupeckým oborem (např. v minulých letech to byla témata české literatury, fiktivního knihkupectví). Během studia skládají studenti určitou „mezizkoušku“, která je předpokladem pro vykonání závěrečné zkoušky zahrnující oblasti knihkupectví, organizace práce, účetnictví, ekonomiky, občanské výchovy a orientace na zákazníka.
Po prezentaci německých studentů došlo k živé diskuzi mezi všemi zúčastněnými. Na závěr jsme dostali otázku, zda bychom nechtěli přijet do Berlína. Taková nabídka se rozhodně neodmítá a určitě této možnosti v budoucnu využijeme.

 

Mgr. Lucie Srovnalíková


Na závěr setkání nám předali němečtí učitelé dárky a přání, jehož znění si můžete přečíst:

Liebe Frau Kryzova, liebe Frau Srovnalikova,
unsere Klasse und unsere Lehrer, wir freuen uns alle, dass sie uns empfangen und dass wir eine Buchhandler/innengruppe aus Prag treffen konne. Vielen Dank und herzliche Grü3e – wir lieben Prag.
i.A. Kersten Franke