Ochranné pomůcky pro zakrytí úst a nosu od 18. 9. 2020

Od 18. 9. 2020 byla mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví zavedena povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky SŠKK ve všech vnitřních prostorech školy, tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik). Pracovníci školy nemusí ochranu dýchacích cest nosit ani v případě, kdy vykonávají práci na jednom místě – typicky v kabinetu, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby.

.