Odborná exkurze do Národní technické knihovny

7. března jsme se v rámci Úvodu do praxe za doprovodu paní profesorky Krýže podívali do další velice významné instituce, kterou byla právě Národní technická knihovna.

Cesta proběhla výjimečně hladce a bez komplikací a kousek od zastávky Dejvická jsme spatřili opravdu monumentální stavbu, kterou byla budova Národní technické knihovny, jež byla slavnostně otevřena 9. 9. 2009 v 9:09. Dlouho se zvažovalo místo, kde by mohla tato budova vzniknout, a nakonec se architekti rozhodli pro ideální místo v blízkosti areálu vysokých škol.

Poté, co jsme navštívili šatnu, jsme zamířili do místnosti, kde jsme dostali stručnou přednášku o historii knihovny samotné a následně přímo o této budově. Na závěr jsme měli možnost prohlédnout si kopii dekretu českých stavů z 9. listopadu 1717, kterým byl Christian Willenberg jmenován do funkce profesora inženýrství, a ve svém bytě začal právě Willenberg vyučovat další budoucí inženýry. Původně byla inženýrská škola zaměřena pouze na bojové inženýrství, postupně ale přicházely další technické obory. V roce 1718 se Willenbergova sbírka knih stala základem fondu dnešní NTK.

Následovala prohlídka budovy, která se skládá celkově ze 6 pater, přízemí a ještě 3 podzemních pater, které slouží převážně jako knihovní sklady. Prohlédli jsme si až neuvěřitelně rozlehlou hlavní část budovy, ve které se nachází kromě jiného také interaktivní pískoviště, které v nás vyvolalo znovu ten nostalgický pocit malého dítěte, které si hraje s bábovičkou. Dále několik studoven, jako například týmové, tiché, nebo individuální studovny. V celé budově je také přehledný orientační systém, který se skládá mimo jiné z více než 60 piktogramů, orientačních sloupů a zářivek, které vždy směřují do středu budovy.

Na závěr jsme se dozvěděli několik informací od vedoucí pracovnice akvizice a měli jsme možnost také položit několik dotazů. Jako poslední jsme fascinovaně hleděli na automatickou vracečku knih, která díky elektromagnetickému pruhu, který obsahuje každá kniha v knihovně, dokáže rozpoznat, do jakého patra/oddělení daná kniha patří.

Celkový dojem z exkurze byl rozhodně pozitivní, bylo zajímavé zjistit, kolik informací se tu shromažďuje teoreticky už od 18. století a také, že uživatelem této knihovny se může stát i občan, který nestuduje žádnou z vysokých škol, se kterými NTK spolupracuje. Myslím, že všichni jsme byli s touto exkurzí velice spokojeni a jsme zvědaví, kam se podíváme příště. (Autor textu a fotek: Tadeáš Novák z K1)