Odborná praxe

Milé žákyně, milí žáci K2 a K3,

protože Vaše odborná praxe začíná 9. 12. je velmi důležité dorazit v pondělí do školy. Mějte s sebou prosím již od rodičů podepsané čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti žáka při praktickém vyučování. V třídě  K3 bude  již v 8,55 probíhat školení BOZP, budou rozdávány smlouvy a zadávána práce.  V  K2 na to bude vyčleněna 6. vyučovací hodina. Odpolední 7.-10. hodiny odpadají (viz změny rozvrhu), abyste měli možnost jít si nechat podepsat smlouvy do Vámi zvolených knihkupectví, antikvariátů a knihoven. Podepsané smlouvy budete v úterý odevzdávat ve škole.

Již brzy se s Vámi těšíme na viděnou ve škole!

.