Odevzdání vypracovaných úkolů a hodnocení z odborné praxe (K2-K4)

Milé studentky, milí studenti K2-K4, 
vypracované úkoly z odborné praxe z prosince 2020 zašlete prosím v textovém souboru na emailovou adresu radek.vit@sskk.cz společně se souborem obsahujícím oskenované hodnocení instruktora/instruktorky do 4. 1. 2021 včetně. Předem děkuji za spolupráci.
R. Vít.

 

.