Odevzdávání maturitních prací

Maturitní práce ve dvou výtiscích odevzdají studenti K4 nejpozději do pondělí 28. února 16.00 v kanceláři školy.

.