Odevzdávání zápisových lístků

Vážení uchazeči, milí rodiče, odevzdání zápisového lístku je možné v následujících úředních hodinách v kanceláři školy takto:

PO – 10,00 – 17,00
ÚT – 8,00 – 17,00
ST – 8,00 – 14,00
PÁ – 9,00 – 12,00

Zároveň upozorňujeme, že pro vstup do budovy školy je nutné na recepci fakulty vyplnit a odevzdat čestné prohlášení o negativním výsledku testu na covid-19 ne starším 7 dnů, případně čestné prohlášení o prodělání nemoci covid-19 s laboratorním potvrzením, případně čestné prohlášení o ukončeném očkování, od kterého uběhlo již 14 dnů.

Z výše uvedeného stále upřednostňujeme zaslání zápisového lístku doporučenou poštou. Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku  je ve středu 2. června.

 

.