Olympiáda z anglického jazyka – školní kolo

Olympiáda z anglického jazyka – školní kolo

Písemná část školního kola Olympiády z anglického jazyka se bude konat dne 8. 11. první a druhou vyučovací hodinu. Ústní část, do které postoupí tři nejlepší, se bude konat 18. 11. pátou vyučovací hodinu. Vítěz školního kola bude školu reprezentovat v kole krajském. Přihlašujte se u svých učitelů angličtiny.

.