Organizace vzdělávání od 7. prosince

V důsledku vládních nařízení se do prezenční výuky rotačně vrací třídy K1 – K3, prezenční výuka třídy K4 pokračuje.

7. a 8. 12. se prezenčně učí třídy K2 – K4, a to podle běžného rozvrhu platného od 1. 9. – pozor na změny rozvrhu –, třída K1 se učí distančně podle zvláštního rozvrhu stanoveného pro tyto dva dny.

Od 9. do 22. 12. se uskuteční odborná praxe K2 – K4 na pracovištích knižní kultury a obchodu. Odborná praxe K1 se odkládá na 17. – 28. 5. (termín jarní praxe K2 a K3) a studenti se od 9. do 22. 12. učí prezenčně podle běžného rozvrhu platného od 1. 9.

Konzultační hodiny vyučujících se konají po dohodě.

 

.