Oznámení menzy FTVS

V menze dochází ke změně nájemce. Dosavadní poskytovatel stravy ukončuje svoji činnost ve středu 15. června. Provoz bistra zůstává beze změny.

 

.