PEK – K2 – od 24. 3.

Milé žákyně, milí žáci,

i nadále píšete v programu ZAV. V březnu je počet cvičení na známku jedna 1680, dva 1550, tři 1400, čtyři 1300. Po znovuotevření školy bude následovat čtvrtletní práce a klasifikace (písemná práce) za měsíce březen-duben.

Dobrovolný domácí úkol, za který můžete dostat pěknou známku:

Na s. 45 v učebnici si nastudujte kapitolu 3.1.6. Potvrzení objednávky. Věnujte prosím pozornost tomu, jakou podobu a strukturu může mít. Cvičně prosím opiště příklady vyjadřování v potvrzení objednávky.

Cvičně prosím opište ukázku 1B na s. 46 a ukázku 3 na s. 47.

Emailem mi zašlete vypracované potvrzení objednávky: vyberte si buď cvičení 4, nebo 5 na s. 48 podle vzoru ze s. 47. Odvolací údaje doplňte.