Poplatek za licenci ZAV na doma (K1)

V rámci výuku předmětu Písemná a elektronická komunikace budou studenti K1 využívat program ZAV. Ve škole je pro studenty používání tohoto programu zdarma. K tomu aby měli přístup k  licenci ZAV na doma, a tak se mohli připravovat na výuku předmětu PEK, uhraďte prosím na účet školy částku 600,- Kč; v rámci platby prosím uveďte svůj variabilní symbol.

.