Pozvánka k informační třídní schůzce budoucího prvního ročníku

Ve středu 22. května byly e-mailem rozeslány pozvánky k informační třídní schůzce pro budoucí první ročník. Všechny rodiče a zletilé žáky prosíme o prostudování e-mailu.