Přednáška v Matematickém ústavu v rámci Týdne vědy pro K4

Třída K4 navštívila v rámci listopadového Týdne vědy přednášku ,,Buffonova jehla a aproximace čísla Pí“, která se konala v Matematickém ústavu Akademie věd České republiky. Přednáška se týkala historického experimentu, kdy pomocí statistiky dopadů jehlice na čarami rozdělený povrch můžeme odhadovat číslo Pí. Teoretické zdůvodnění jevu se odkazuje na goniometrické funkce a základní principy pravděpodobnosti, ale pomocí obrázkových ilustrací jsme mohli zaznamenat také základní myšlenku integrálního počtu. Nejpřesvědčivější byl praktický pokus na závěr, který naznačil, že k dosažení větší přesnosti je potřeba hodně vrhů jehlice. Tím jsme získali inspiraci pro některou z hodin, kdy se k pojmu pravděpodobnosti vrátíme.

.