Přehled akcí ve školním roce 2020/2021

1. 9. Zahájení školního roku
2. 9. – 3. 9. Sportovní kurz K3
2. 9. – 3. 9. Seznamovací workshop K1
4. 9. Podzimní termín ústních maturitních zkoušek
4. 9. Souborná zkouška z A (K4), písemná část
9. 9. Souborná zkouška z literatur (K4)
10. 9. Souborná zkouška z literatur, (K3)
11. 9. Souborná zkouška z A (K4), ústní část
18. 9. Exkurze do knihkupectví v oblasti Václavského náměstí (K1)
28. 9. Státní svátek
2. 10. Seminář první pomoci (K1)
5. 10.-23. 10. Distanční výuka (K1-K4)
26.10.-27.10. Mimořádné prázdniny
28.10. Státní svátek
29.10.-30.10. Podzimní prázdniny
9. 11. Pedagogická rada online
9. 11. Třídní schůzky online
17. 11. Státní svátek
21. a 24. 11. Mezinárodní internetová soutěž Intersteno ZAV-100
prosinec Příběhy bezpráví (K4) – projekce filmů a online beseda se Šimonem Pánkem
9. – 18. 12. Odborná praxe (K2-K4)
21.12.-3.1. Vánoční prázdniny
od 4. 1. Distanční výuka (K1-K4)
11. 1. Distanční Den otevřených dveří
28. 1. Pololetní vysvědčení
29. 1. Pololetní prázdniny
1. – 5. 3. Jarní prázdniny
1. – 5. 4. Velikonoční prázdniny
12. 4. Rodičovské schůzky (K2-K4); pedagogická rada
13. 4. Rodičovské schůzky (K1)
6. – 7. 5. Přijímací zkoušky
květen Festival jeden svět na školách (K2, K3), projekce filmů online a ve škole: Čínský umělec v exilu a  beseda, My jsme Rusko a beseda, Nedovolte, aby se to stalo.
12. 5. Pedagogická rada (K4)
14. 5. Konec výuky (K4)
24. 5. Didaktický test z M a z A (K4)
24. 5. Začátek prezenční výuky K1 – K3
25. 5. Didaktický test z ČJL (K4)
27. 5. Souborná zkouška K3 z A, N; písemná část
1. 6. Souborná zkouška K3 z A, N; ústní část
červen Týdny mediálního vzdělávání: online beseda s novináři (K3), Mediální ring 2 (K2, K3)
4. 6. Náhradní termín přijímacích zkoušek
4. 6. Exkurze do knihkupectví v oblasti Národní třídy (K1)
7. – 18. 6. Odborná praxe (K1 – K3)
14. – 17. 6. Ústní maturitní zkoušky (K4)
21. 6. Exkurze do Zoo Praha (K2, K3)
21. 6.  Třídní schůzky budoucího prvního ročníku
22. 6. Souborná zkouška z literatur (K3)
23. 6. Souborná zkouška z literatur (K2)
24. 6. Uzavření klasifikace, pedagogická rada
25. 6. Fotografování tříd (K1-K3)
30. 6. Předání vysvědčení