Příběhy bezpráví

Dne 15. listopadu 2011 proběhla opět na naší škole akce Příběhy bezpráví v rámci projektu Jeden svět na školách. Studenti K3 a K4 zhlédli film s názvem „Nikomu jsem neublížil“, ve kterém vypovídali bývalí pracovníci a spolupracovníci Státní tajné bezpečnosti. Následující beseda se týkala hlavního letošního tématu, jímž byly emigrace a exil. Letošním hlavním hostem byl spisovatel a překladatel Ivan Binar. (Autor: V. Trégnerová)


Z medailonu Ivana Binara:
(…) V únoru 1971 zatčen a obviněn podle paragrafu 100 1/c – tedy pobuřování, z nepřátelství k socialistickému společenskému zřízení, jehož se měl dopustit tím, že účinkoval v muzikálu Syn pluku P. Podhrázkého, J. Fraise a E. Schiffauera v ostravském divadelním klubu Waterloo, že uveřejnil povídku Můj bratr kain a že napsal divadelní hru O hostu a rybě, čímž vyjádřil svůj postoj k „bratrské pomoci“ armád Varšavské smlouvy. V procesu s deseti obžalovanými byl městským soudem v ostravě v roce 1972 odsouzen ke dvanácti měsícům nepodmíněně. Trest si odpykal dílem v ostravské vazbě, zbytek v Plzni na Borech.
Mezi vazbou a výkonem trestu a po propuštění pracoval jako závozník u n. p. Bytostav a pak jako strojník v elektrárně Vítězný únor.
V roce 1977, po podepsání Charty 77, se i s rodinou po nátlaku StB vystěhoval do Vídně. Zde pracoval jako resturátor porcelánu a tlumočník. V roce 1983 byl zaměstnán rozhlasovou stanicí Svobodná Evropa a odstěhoval se do Mnichova. Spolu s rádiem poté přešel v roce 1994 i do Prahy.
 /Zdroj: www.ivanbinar.cz/


Akci Příběhy bezpráví mám ráda. Vždy se tam dozvím spoustu zajímavých informací. Letošní film „Nikomu jsem neublížil“ byl v jistém smyslu pěkný, ale chyběly mi tam výpovědi těch postižených, tedy spíš těch „prásknutých“…

Nikola (K3)


Film na mě udělal dobrý dojem, byl to zajímavý pohled na to, k čemu může člověka dohnat pud sebezáchovy…Host vyprávěl velmi zajímavě a zábavně…Myslím, že takovéto akce jsou v současnosti důležitější než kdy jindy, lidé si musí uvědomit, že ani v ekonomické krizi není přihlášení se ke zločinným ideologiím řešení…

Lukáš Č. (K3)


Osobně si myslím, že akce Příběhy bezpráví by měla dál pokračovat. Je stále důležité, abychom měli přehled o vlastní, ne tak vzdálené minulosti. O to víc prospěšné pro nás byla účast žijícího pamětníka, který s námi otevřeně promlouval. Pan Binar je žijící legenda a důkaz toho, že i takové překážky se dají zvládnout…

Tereza (K3)


Třebaže jsem si při hlasování původně přála jiné téma, nelitovala jsem. Myslím, že každý, kdo se alespoň trochu zajímá o dění kolem sebe, si na těchto filmech najde něco, co ho zajímá osobně. Jeden člen mé rodiny byl za normalizace perzekuován a poslán na práci do dolů a posléze do vysokých pecí, takže mě osobně zaujala nejvíc beseda s panem Binarem. Zajímavě dokreslila prostředí a atmosféru vyvolanou filmem. Obzvláště jeho líčení života v exilu…

Míša (K3)


Film se mi zdál velice krátký a přišlo mi, že chce lidi, kteří spolupracovali s policií trochu omluvit… Vím, že všichni nebyli „práskači“ a neměli jinou možnost… Naopak beseda s panem Binarem se mi líbila, byl to příjemný starší pán… Bylo vidět, že chce naší generací něco předat a podělit se o zkušenosti…

Veronika (K3)


Myslím, že film byl postavený na extrémech a exemplárních případech, abychom si uvědomili, že věci nejsou černobílé. Ústecký agent Michal byl prostě za mlada hlupák, který si chtěl zažít dobrodružství. Opačným případem byl starý pán, český voják, který se znelíbil režimu a ten ho poslal pracovat do dolů. On by tam zemřel, proto podepsal spolupráci.

Dominik(K3)


Letošní díl se mi líbil, ačkoliv film mne tentokrát nezaujal jako třeba film Rychlíkův, který jsme viděli v minulých ročnících. Zato beseda s panem Binarem se mně hodně líbila. Je docela dobrý řečník, byl legrační, ale hlavně mě upoutalo jeho vyprávění. Tyto besedy jsou pro mne osobně velice přínosné…

Anna (K3)


Tyto Příběhy bezpráví byly velice zajímavé a poučné. Dokumentární film vystihl různé případy lidí, kteří se zapojili do spolupráce s StB za účelem dobrodružství, křiváctví, ale mockrát také z donucení. Nebyla to jednoduchá doba jako všechna období, kdy byl nějaký režim o upírání svobody. Hlavně víme, že ne každý udavač byl zlý člověk, ale mockrát šlo o vydírání, o existenci a o kriminál. Zároveň jsme si vyslechli vlastní příběh našeho hosta, který prošel tímto režimem a který byl v Rakousku i ve vězení…

Tomáš (K3)


Film o agentech StB na našem území mne velmi zaujal. Nejzajímavější pro mne byl pohled na tuto dobu a věc nikoli očima historiků, ale očima lidí, kteří se toho zúčastnili. Obdivuji, že našli odvahu veřejně vystoupit a ke svým činům se přiznat. Asi nejhorší dojem na mne udělal jeden z důstojníků StB, v jehož řeči nebyl ani zlomek výčitek. Naopak dokonce vypadal, jako by byl na sebe hrdý… I host pan Binar se mi velice líbil. Mluvil poutavě, zasvěceně a pravdivě.

Tomáš (K4)


Film určitě chválím, je dobré, že můžeme na vlastní oči vidět a slyšet lidi, kteří se toho účastnili. Následné povídání s panem Binarem bylo velmi příjemné. Povídal zajímavě a vtipně. Byl velmi spontánní.(…)

Iva (K4)


Film mi připadal jako by trochu i zlehčoval celou věc, ovšem rozhovory s příslušníky StB mi připadaly zajímavé. Při besedě jsem se naživo dozvěděl, co jsem znal jen z knih.

Dan (K4)


Na filmu mě nejvíc zaujalo vyjádření bývalých členů StB. Vidět to i z jejich úhlu bylo zajímavé. Povídání s panem Binarem bylo také moc zajímavé. Byl to takový veselý chlapík. Dokázal dobře vysvětlit, proč co udělal.(…)

Tonda (K4)


Film i přednáška se mi líbily a byly zajímavé. Přiblížily nám dobu i systém. Není jasné, do jaké míry mluvili vypovídající pánové pravdu a do jaké míry se snažili obhájit, každopádně je dobré vidět věc i z jiné strany. Obojí tedy hodnotím kladně(…)

Anna H. (K4)


Film byl zajímavý, to rozhodně, ale abych pravdu řekla, viděla jsem i zajímavější filmy. Co se týče druhé části, ta mě bavila moc. Pan Binar byl vtipný – rozhodně lepší než minulá akce, kdy pán z Plastiků byl podle mě úplně mimo. Líbilo se mi, jak o tom pan Binar mluvil vtipně, ale i vážně a zajímavě a s takovou vášní. (…)

Eliška(K4)


Obě témata byla velmi zajímavá. Film se mi moc líbil, ale ze všeho nejlepší byl letos host. Ten mě velmi zaujal a jeho vyprávění bylo prostě skvělé!

Šárka (K4)


Nelíbí se mi, co se tady v posledních dvaceti letech dělo. V žádné společnosti, v žádné epoše většina obyvatel nikdy nebude hrdiny ani odvážnými lidmi. To, koho si vybrala StB , byla většinou náhoda. Važme si těch, kdo odolali, ale nechme být ty, kteří udávali…Kdyby StB oslovila úplně všechny obyvatel ČSSR, kolikpak procent by se upsalo? Silně pochybuji, že by to číslo bylo pod 90%. Historicky těch odvážných bývá ve skutečnosti obvykle kolem 5% (…)

Otto (K4)


Já osobně nepovažuji sametovou revoluci za nějaký velký úspěch, pouze se otočily kabáty. Soudci zůstali stejní, ve vládě se toho taky moc nezměnilo. Svoboda je akorát taková, jakou určují lidé, kteří byli v režimu komunismu aktivními soudruhy. Změna, která měla v roce 1989 přijít, nepřišla. Přišlo pouze střídání stráží. Proto je třeba vážit si lidí, kteří režimu nepodlehli, bohužel jich byla menšina. (…)

Karel (K4)


Začnu tím, že mi nenáleží hodnotit dobu, kterou jsem nezažila. Nikdo z nás neví, jak by se zachoval, kdyby na něj tlačila StB. Myslím, že je třeba rozlišovat oběti komunismu a rozené „hajzly“. V dokumentu bylo očividné, kdo kam patří. (…)

Anna T.(K4)