Příběhy bezpráví

V rámci letošní akce „PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ“ proběhla na naší škole 23. 11. beseda s pamětníkem – novinářem panem K. Sedláčkem.