Přihlášky k přijímacímu řízení

Přihlášku k přijímacímu řízení je možné poslat doporučenou poštou na adresu školy, nebo ji odevzdat osobně v kanceláři školy, a to denně od 8.30 do 14.30 s výjimkou jarních prázdnin (11. – 15. 2.), nejpozději však do 1. 3. 2019.