Přihlašování k maturitní zkoušce

15. listopadu zpřístupnil Cermat přihlašování k maturitní zkoušce. Předvyplněné přihlášky jsou připraveny v ředitelně školy. Nejzazší termín pro jejich podání je 1. prosinec.

.