Informace o výsledcích přijímacího řízení

Zápisové lístky je možno doručit do čtvrtka 16. května 2019 doporučenou poštou na adresu školy, nebo osobně do kanceláře školy každé pondělí od 8:30 do 16:30 a v ostatní dny od 8:30 do 14:30. Vezměte, prosím, na vědomí, že z provozních důvodů bude 9. května 2019 kancelář zavřena. Výsledky přijímacího řízení naleznete v následujících pdf souborech:

Pořadí uchazečů podle hodnocení přijímacího řízení

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

.