Přirodovědná exkurze do pražské Zoologické zahrady (K2)

15. dubna navštívila K2 v rámci přírodovědné exkurze pražskou Zoologickou zahradu.