Projekt Adapťáci: Vysazení dubu letního, pokračování pro školy a veřejnost bude 3. 6.

Dne 22. dubna probíhá Den Země, a při této příležitosti jsme (o den dříve) vysadili dub letní do travnatého svahu mezi budovou FTVS UK a Evropskou třídou.

Strom jsme vysazovali v podmračeném počasí a všechno šlo velmi hladce, k čemuž velmi pomohl i „odborný garant akce“, pan profesor Stanislav Vacek z ČZU, kterému děkujeme za spolupráci.

Vysazení stromu je první částí projektu Adapťáci, který ve spolupráci s Ekocentrem Koniklec vytvářejí žáci K2 v rámci přírodovědného vzdělávání.

Tento projekt je zaměřen na adaptaci měst na změny klimatu a výsadba stromu  je typickým adaptačním opatřením.

Nicméně Adapťáci ještě nekončí a v pátek 3. června (krátce před Světovým dnem životního prostředí) pokračujeme Úklidovým dnem  v okolí školy, který proběhne ve spolupráci s Městskou částí Praha 6 a je otevřený zapojení dalších škol i veřejnosti.

V případě zájmu o zapojení do Úklidového dne můžete naši školu kontaktovat!

.