Projekt „Jedu vědu“ (K3)

Dne 2. 3. si studenti třídy K3 mohli poslechnout přednášku z cyklu „Jedu vědu“ historika Mgr. Vojtěcha Kesslera, Ph.D. z Historického ústavu AV ČR na téma „Dějiny všedního dne“. Kromě poslechu ukázek hudby z různých dekád minulého století se také seznámili s dobovým tiskem, s plakáty, deníkovými zápisy a jinými artefakty, které nám pomáhají lépe pochopit často opomíjené dějiny každodennosti.