Provoz školy od pondělí 11. května pro zajištění přípravy maturantů (K4)

Účast žáků na přípravě k maturitní zkoušce je dobrovolná.

Při cestě do školy a ze školy dodržují žáci obecná pravidla stanovená krizovými opatřeními (rouška, dodržování rozestupů). Před budovou školy se nesrocují, zazvoní na sborovnu, popř. kancelář školy a vyčkají příchodu vyučujícího.

Po prvním příchodu do školy žáci předloží vyučujícímu Čestné prohlášení (zde), jinak nebudou do školy vpuštěni. S sebou musí mít 2 roušky a sáček na roušky.

V prostorách školy se přezují, vydezinfikují si ruce a odejdou do třídy K4. Přísná hygienická pravidla (viz materiál MŠMT) dodržují po celou dobu pobytu ve škole.

Ve společných prostorách se pohybují v rouškách. Ve třídě si po souhlasu vyučujícího a při dodržení rozestupů mohou roušku sundat a vložit ji do sáčku.

Vyučující vedou evidenci docházky.

 

Rozpis konzultačních hodin

Pondělí         10 –13     prof. Hilgardová (česká literatura)

Úterý             10 –13     prof. Trégnerová (dějiny knižní kultury, třídnické záležitosti)

Úterý sudé    10 –13     prof. Hegrová (anglický jazyk)

Středa            10 –13     prof. Mrázová (český jazyk, světová literatura, dějiny umění)

Středa            12 –15     prof. Vít (anglický jazyk)

V závislosti na využívání konzultačních hodin může být rozpis pro příští týdny upraven.

Prof. Palusková (knihkupectví) a prof. Vašut (nakladatelství) konzultují distančně, prostřednictvím e-mailové komunikace.

6. května 2020

Alice Krýžová

 

.