A1- 1.4.

Přečtěte si následující texty, zvolte správnou odpověď kliknutím na otazník a okamžitě uvidíte své skóre úspěšnosti.

Doporučuje se nejprve celý text rychle přečíst, abyste věděli, o čem pojednává. Následně věnujte pozornost zadání, samotnému úkolu, otázce k textu. Vyplatí se zaměřit se i na informaci před a za mezerou v textu, abyste zjistili, zda se výraz či věta do textu hodí logicky a gramaticky.

text 1

text 2

text 3

text 4

text 5

text 6

transformační cvičení – čtěte instrukci

Napište 10 otázek na výše uvedené texty tak, aby na ně šla odpověď najít v textu. Zašlete mi je prosím emailem do 7.4., ne však v souboru, ale v samotném těle emailu.