semin K3

ESSAY:
Napište esej na téma „The pros and cons of learning online“ v rozsahu 150 slov. Text čleňte na odstavce. (Někomu pomáhá napsat si nejprve osnovu, někdo může využít tzv. brainstormingu, kdy zapisujete na papír rychle nápady, vytvoříte si jakousi banku nápadů, z které potom vybíráte ty, které se Vám hodí.)

Příprava na soubornou zkoušku – nácvik části „Situace (rozhovor)“

  1. At a restaurant
  2. Giving directions
  3. Buying a train ticket
  4. At a department store (supermarket/clothes shop)
  5. In a bookshop
  6. Job interview.

Na každé z témat si představte, jak by nejpravděpodobněji mohl probíhat rozhovor, např. č. 1 (objednáváte si jídlo, nápoj, předkrm, dezert, platíte), č. 2 (Jak se dostanu odsud na nádraží? Jděte rovně. Zahněte doprava…)

UČEBNICE:

Vypracujte prosím cvičení 16 na s. 62 (byl zde překlep, omlouvám se), dále cv. 20, 21 a 22 na s. 63.

Písemně zodpovězte dotazy na s. 63 v cv. 24 , 25. Rovněž písemně zodpovězte dotazy na s. 64 ve cvičeních 27, 30, 31.

ČTENÍ

Přečtěte si následující text, vyhledejte všechna neznámá slova ve slovníku, zapište si je do sešitu. Text shrňte 5 větami  (sumarizace) a na text napište 5 otázek tak, aby se na ně daly najít odpovědi v textu: https://www.theguardian.com/education/2020/mar/17/schools-across-england-struggle-as-coronavirus-hits-attendance

Všech šest vypracovaných rozhovorů, esej, otázky k textu, jeho sumarizace a výše uvedená cvičení mi prosím zašlete emailem do 24.3.