Seminář Aliance žen s rakovinou prsu

17. dubna proběhl ve škole seminář Aliance žen s rakovinou prsu. Dvě sympatické Bellisky, tj. mladé ženy s touto diagnózou sdružující se v pacientské organizaci Bellis, seznámily dívky ze druhého až čtvrtého ročníku se svými osobními příběhy. Hlavně jim ale podrobně vysvětlily vše o prevenci a zásadách samovyšetření. Děvčata si vše mohla sama vyzkoušet na přinesené pomůcce.