Semináře otevírané v K4 ve školním roce 2020/2021

Na základě přihlášek studentů se ve školním roce 2020/2021 otevírají tyto povinně výběrové semináře:
1. Seminář z anglického jazyka – vyučující: C. Morgan
2. Seminář ze společenských věd – vyučující: V. Trégnerová
3. Seminář z managementu a marketingu – vyučující: B. Jetelina
4. Seminář z právní nauky – vyučující: E. Čermáková
5. Seminář z dějepisu – vyučující: V. Trégnerová
6. Literární seminář – vyučující: K. Hilgardová
Neotevírá se seminář z německého jazyka (1 přihlášený student) a seminář z informatiky (1 přihlášený student).

Alice Krýžová

 

.