Seznamovací workshop K1

V úterý 4. září se konal tradiční seznamovací workshop pro studenty K1, který pořádala prof. Trégnerová, a účastnila se ho také prof. Krýže (třídní učitelka). Cílem bylo vzájemně se trochu poznat, a pokud byl toto až příliš vysoký cíl, určitě jsme si zapamatovali svá jména a příjmení, a možná i některá jména indiánská (Mrtvá srna, Tichá voda, Rak, Naděje…) . (text: M. Krýže, foto: V. Trégnerová)