Spolupráce, která dává smysl – 2

Naše škola začala spolupracovat s Fakultou tělesné výchovy a sportu UK, se kterou sdílí sídlo, na dlouhodobém projektu. Naši studenti postupně přicházejí s tipy na zajímavé knižní novinky spjaté tematicky se sportem, tělovýchovou, zdravým stravováním a péčí o tělo vůbec. Vybrané tituly představují studenti našeho 3. ročníku v krátkých spotech studentům FTVS na fakultním youtubovém kanálu a instagramu. Podívejte se na všechna tři videa – s Dominikou, Hankou a Jaroslavem.

.