Spolupráce, která dává smysl

Naše škola začala spolupracovat s Fakultou tělesné výchovy a sportu UK, se kterou sdílí sídlo, na dlouhodobém projektu. Naši studenti budou postupně přicházet s tipy na zajímavé knižní novinky spjaté tematicky se sportem, tělovýchovou, zdravým stravováním a péčí o tělo vůbec. Vybrané tituly představí studenti našeho 3. ročníku v krátkých spotech studentům FTVS na fakultním youtubovém kanálu a instagramu. První ochutnávkové video s Járou najdete zde, na další dvě – s Dominikou a Hankou – se můžete těšit v průběhu ledna.

.