Sportovně-kulturní výlet do Úval v rámci sportovního kurzu K3

Dne 7. září náš ročník K3 navštívil v jednom malém městě nedaleko Prahy, v Úvalech, Ateliér Krupka. Rodina Krupkova se živí výrobou ručních knih dělaných na zakázku, tzv. bibliofilií. Na první pohled vypadá proces výroby takových knih pro nezasvěcence velmi složitě, ale pan Krupka už má v tomto oboru dlouholetou praxi. Pan Krupka samozřejmě nejdříve zpracuje návrh – od velikosti papíru a jeho barvy, velikosti a typu písma, grafických úprav stránek, až po obal knížky, případně i pouzdra na knížku. K tisku využívá staré tiskařské stroje, které se dnes už nepoužívají. K nim má i celou výbavu, matrice, jednotlivé znaky a písmena a mnoho dalšího nářadí, které je potřeba na výrobu jednotlivých znaků, anebo tisku. Paní Krupková pak dává jednotlivým dílům konečný tvar umělecké vazby. Měli jsme tak možnost vidět řadu nádherných knih, z nichž mnohé získaly i ocenění na mezinárodních soutěžích. Z Úval jsme pak zamířili na nedaleký vrch Klepec, přírodní památku, kde jsme si mohli sáhnout na roztroušené obrovité žulové kameny a výlet jsme zakončili u románské baziliky Nanebevzetí Panny Marie v Tismicích. Moc jsme si to užili.

Šimon Eger (K3)