Svět knihy Praha 2018

Letošní pražský veletrh Svět knihy byl již 24. v pořadí a dle zvyku byla akce pořádána na pražském výstavišti v Holešovicích. Stejně jako v předchozích ročnících se jí zúčastnila i naše škola, s úkolem svou činností přispět do úspěšného chodu veletrhu. Kromě provozu stánku naší školy pomáháme na informacích, zajišťujeme obsluhu v mnoha sálech a centrech a plníme tak poselství, které naše škola nese, a to udržet tradici četby knih v chodu. Strávíme tu skoro celou dobu trvání veletrhu, takže máme možnost setkat se s mnoha zajímavými lidmi a je to vždy báječná zkušenost.

I letos byla jako vzácný host jedna z pozvaných zemí, tou byl letos Izrael. Za jedním z nejmladších samostatných států, který na veletrhu kdy vystupoval, hovořil pravděpodobně nejznámější současný izraelský spisovatel David Grossman. Ten se ve svých knihách věnuje hlavně politické situaci Izraele a také jeho historii. Dalším tématem, kterým byl letošní ročník Světa knihy výjimečný, bylo téma komiks. Bylo připraveno nespočet programů, při kterých byl účastníkům představen vývoj komiksu a celá jeho škála variací – od podoby „evropského komiksu“, jak ho známe my, až po japonskou mangu. Mimo jiné kvůli komiksu jako magnetu na mladší generace bylo letos o dost více akcí zaměřených na mládež, děti dostaly i vlastní sál, kde se prezentovaly nejznámější knihy pro děti jak ze současnosti, tak z dřívějška, např. Malý Mikuláš.

Na veletrhu celou dobu panovala příjemná atmosféra, i přes masy lidí a občasné horko. Svět knihy je akce velice radostná, protože si sem lidé najdou i přes digitální věk, ve kterém žijeme, cestu z vlastní iniciativy a přiměje je to aspoň na chvíli se vrátit k otáčení papírových stránek a vůni, která se z nových knížek line.

Text: Barbora Křepínská

Foto: M. Krýže a B. Křepínská