Pravidla lži

Jak už to čas od času bývá, nešlo se toho dne do školy, ale do kina. Zpravidla to bývá artové kino Aero a onoho dne tomu nebylo jinak. Středem našeho zájmu se stal první celovečerní hraný film dokumentaristy Roberta Sedláčka „Pravidla lži“, který se odehrává v uzavřených prostorách komuny, která léčí drogově závislé. Náplní filmu nebylo ani tak to, jak se člověk stane závislý, ale spíše jaký to na něj má dopad a jak se s těmito následky dokáže vyrovnat. Divák mohl pozorovat minulost všech aktérů a zjišťovat, co je přimělo k tomu, přihlásit se do komunity. Zde vládnou ovšem velice tvrdá pravidla a každý nově přicházející člen musí podstoupit zkoušku v podobě namočení celého svého těla do ledové vody ve zmrzlém rybníce nedaleko komunity.
Sedláčkův snímek působí velice věrohodně a autenticky. Svůj podíl na tom má zcela jistě i to, že naprostá většina herců strávila několik dní spolu v jednom bytě, bez možnosti odejít. Díky tomu působí film uvěřitelně, a to i díky kvalitně napsanému scénáři, který rozebírá spletenec příběhů všech aktérů, jenž se různě rozplétá. Příběh je sice lehce předvídatelný a čitelný, ovšem vzhledem ke kvalitně odvedeným hereckým výkonům budete dokonale vtaženi do děje. Kromě Jiřího Langmajera se v „Pravidlech lži“ představí například Klára Issová, Igor Chmela nebo Jan Budař.
Z osobního hlediska hodnotím film kladně, těšil jsem se na něj a jsem rád, že jsem ho mohl konečně vidět. Film svým zpracováním nemá ambice komerčního trháku, je to spíše film umělecký, kritika s ním byla velice spokojena a svého diváka si určitě najde. Scenárista a režisér Robert Sedláček odvedl dobrou práci a již velmi očekávám jeho další, opět hraný projekt, který právě natáčí

Ondřej Švec


Sejít, zaplatit, dovnitř, zaujmout místo. Hezky řečeno, ne? Taky by se dalo říci, že před samotnou projekcí filmu Pravidla lži se nic nestalo. Byla zde vidět síla agitace naší milé paní profesorky Trégnerové. Snažila se nám nakukat, že film je sociologickým dokumentem. Sice to tak skoro vypadalo, ale podstata zápletky filmu byla dost fantaskní. Což je v dokumentu neobvyklé. Jak říkával můj instruktor v autoškole: „Hele, nebudeme z toho dělat kovbojku.“ Podobně se měl zařídit i scenárista filmu. Napřed z toho máme detektivku, pak (a)sociální drama, chvílemi černou komedii. Nakonec se nám film rozpadá na střepy, které symbolizují jednotlivé nápady. Aby toho nebylo málo, schizofrenii filmu podporují vzpomínky jednotlivých postav. V těchto černobílých retrospektivách je vidět přítomnost nápadu, který není rozvinutý a v tomto zpracování není ani originální. Že by absence rozpočtu? Zajímavý pokus o lyrické drama, bohužel se zde vyskytuje mnoho postav, které mají své vlastní příběhy, díky nimž není dost prostoru vyjádřit hlubší charaktery dějů a postav samotných.

Marek Šmidrkal


Tak zněl (a stále ještě zní) název filmu, který jsme měli tu čest navštívit z iniciativy naší školy.
Tento film byl již předem ohlášen coby snímek dotýkající se drogové tematiky, avšak ukázalo se, že toto téma bylo spíše prostřednictvím pro děj než prvoplánovým účelem snímku, alespoň to tak vidím já. Čili nešlo o didaktický snímek s účelem poučit návštěvníky o faktech problematiky, ale o film s dramatickým příběhem obohaceným zajímavostmi z atmosféry komunity lidí odvykajících závislosti na drogách. Nicméně jistou autentičnost a poučnost zde nalézti možno bylo.
Hlavním hrdinou je pohledný muž se záhadnou minulostí, který přichází do komunity na první pohled se stejným cílem jako zbytek jejích členů. Postupně se však dovídáme, že vše není tak jednoduché, ba právě že opravdovým důvodem je útěk před minulostí, která ho zde typickou životní náhodou svým způsobem dobíhá a je nucen ji znovu řešit. Celá situace se vyhrocuje a otřásá základem komunity. Na první pohled otevřená a důvěrná situace se zdá být plná úkladů a lží, zejména přičiněním „víceméně záporného hrdiny“, muže, který rovněž skrývá svoji minulost, jemuž příchod hlavního hrdiny do komunity narušuje rozehranou hru. Výsledkem konfrontace je odchod obou hrdinů z komunity a průběžná změna osudu téměř všech zúčastněných. Konec příběhu zůstává otevřený.

Ondřej Pěkný


Film mi připadl jako celkem blbě udělaná hyperbola. Už na začátku – místo klidného úvodu naturalistické vhledy do života drogově závislých. Něco na způsob „takhle dopadneš, když taky začneš“. Nahnat mi strach se nepovedlo, spíš z toho vanul pocit honby za senzací.
O tom, jak funguje komunita, jsme se nic nedozvěděli. Kromě toho, že dealeři drog utekli na svobodu, aby i nadále mohli prodávat drogy malým dětem, a nejen jim. Podstata problému zůstává stejná. To, že jim hrozilo úmrtí, mělo zapůsobit na mé city? A zaslouží si něco jiného? Šířili do světa únik, falešné štěstí, na které dřív nebo později každý dojede. Problém je v tom, že drog se většinou chytnou psychicky labilní jedinci, či lidé, kteří se chtějí jen tak pobavit na party….. Zalíbí se jim to, rychle vyřeší problém a bludný kruh se roztáčí. Ve svém životě jsem se potkala se spoustou drogově závislých lidí a věřte, že vím, o čem mluvím.
Film mě neoslovil, nešel do hloubky problému. Největší prevenci vidím v úplné fungující rodině. Ne každý má takové štěstí, bohužel.
Osobně si myslím, že měkké drogy v malém množství, když nejsou konzumovány často, zase tolik neškodí, ačkoliv sama nejsem jejich příznivcem! Samozřejmě záleží na osobnosti člověka. Když už chce být jedinec součástí drogové kultury, měl by se dozvědět o tom, co to přináší. To je pouze zlomek mého názoru na drogovou problematiku. Její nebezpečí bohužel číhá na každém rohu.

Tereza Jirková


Mně absolutně neznámý film – což není nikterak mimořádné, ale spíše stálý stav – mi o sobě předem nevypověděl zhola nic ani podle názvu. Pravidla lži.
Stále odbíhající linie děje v podstatě vytvářela skupina zhruba patnácti lidí, jež se z prozatím tajených důvodů ocitá v jednom městě a v jednom domě, a to za jediným účelem – potřebují pomoci od lidí, kteří tam od toho jsou. Lídři komunity tedy nejenom zapojují své znalosti, ale především i city a souznění se svými „pacienty“. Téhle dobroty a ochoty ovšem bude zneužito. Jemnými náznaky nám dochází, kdo je vyvážením dobra – tudíž zlo – a v následující chvíli podezíráme zase někoho jiného.
A toto vše prokládané dramatickými spoty tvoří opravdové napětí a rozhodně i zájem o zhlédnutí zbytku snímku. Katarze měla podle režiséra proběhnout v podobě tajemství, a jelikož jsme se ani na konci nedopátrali konečného řešení, tak odcházíme z kina Aero ještě pořád s hlavou plnou onoho filmu a fantazírujeme si vlastní závěr.

Bára Křiklánová

Kronika sportovně-turistického kurzu Plasy 2007

Martin Slavík, K3b

Pátek 15.6.:
Konečně! Po dlouhé době čekání jsme se dočkali a vyrazili jsme na námi dlouho očekávaný týdenní výlet. Krajina ubíhala přímo před našima očima a autobus nás odvážel daleko od našich domovů do neznáma, kde na nás čekala tajuplná dobrodružství a cesty za poznáním. Během cesty jsme navštívili úchvatný hrad Točník, který vznikl v dobách panování Václava IV., jenž jej nechal postavit jako své sídlo. S Točníkem byl propojen v souhradí Žebrák, který sloužil jako královská kancelář. Po shlédnutí zdejších pamětihodností jsme navštívili také malou ohradu s roztomilými beránky, waleskými poníky a s mnoha dalšími druhy zvířat. Poté naše cesta směřovala do tábora Máj, který se měl na několik příštích dní stát naším domovem.

Sobota 16.6.:
Na náš první výlet po zdejším kraji jsme se velice těšili. Čekalo nás tajuplné Odlezelské jezero, jež vzniklo po vydatných deštích v roce 1872. Po poměrně složité cestě lesem, kde jsme museli překonat řadu překážek, se z hlubin zeleného hvozdu vynořila křišťálově se třpytící hladina jezera. Po krátké přestávce u jeho břehů jsme se vypravili za dalšími pamětihodnostmi plzeňského kraje. Naším dalším cílem byl plaský klášter, jenž mě uchvátil svou nádhernou architekturou a starodávnou historií. Kdysi patřil řádu cisterciáků, jenž jej postavil na bažinatém území (Tento řád nedisponoval velkým bohatstvím, proto své stavby stavěl v bažinách, jež mohl zakoupit velice levně a které vysoušel pomocí řady důmyslných technik. A plaský klášter nebyl výjimkou, neboť na stavbu základů bylo použito dubové dřevo, které se ve vodě, bez přístupu kyslíku, změní v „kámen“. Protože byla však nutná stálá hladina podzemní vody, díky které bylo možné zpevnění dubových trámů, stalo se součástí kláštera i tzv. vodní zrcadlo, které ukazovalo, kam sahá podzemní voda. Mniši poté mohli vodu buď vypouštět, nebo ji z okolních zdrojů dolévali.) Součástí života mnichů však nebyla jen přísná řehole a těžká práce, ale také studium. Ve Vědním sále plaského kláštera bylo kdysi uloženo až 12 000 knih. Do historie kláštera však nepříznivě zasáhl výnos Josefa II. Ten zrušil kláštery, čímž se dalším majitelem plaského kláštera stal kníže Metternich. V jeho rukou začal klášter upadat a chátrat. Řada exponátů byla v jeho dobách prodána. Dnes je klášter postupně rekonstruován.

Neděle 17.6.:
V tento den jsme se vydali do druhého největšího města Čech: Plzně. Zde jsme navštívili plzeňské historické podzemí a nejvyšší kostelní věž v Čechách, jež je součástí gotického katedrály.

Pondělí 18.6.:
V pondělí nás čekal nejdelší výlet našeho týdenního kurzu. Cílem našeho putování se stal Rabštejn nad Střelou, nejmenší městečko ve Střední Evropě, kde jsme měli navštívit zdejší hrad, ale během cesty se ukázalo, že prohlídku již nestihneme. Před námi však bylo jiné, mnohem strašnější, zjištění. Čekala nás 20 kilometrů dlouhá cesta údolím řeky Střely, kde jsme museli překonávat padlé stromy, kameny a mnoho dalších překážek. Není tedy divu, že když jsme se konečně dostali do cíle své trasy, byli jsme vděčni za přestávku na oběd, kdy jsme si mohli konečně alespoň trochu odpočinout. Návrat do tábora proběhl poté již mnohem příjemněji. Tímto bychom chtěli také poděkovat manželovi paní profesorky Krýžové, který byl tak laskavý a postupně nás odvozil kousek cesty autem, abychom stihli vlak, jímž jsme se vrátili zpět do tábora.

Úterý 19.6.:
Dnes se naším cílem stalo Hromnické jezírko, jež vzniklo zaplavením lomu kamencové břidlice roku 1898. Cesta byla mnohem příjemnější než v pondělí, a ačkoliv bylo poměrně teplo, ve stínu lesa nám rychle ubíhala. Jezírko samotné na nás zapůsobilo velmi příjemným dojmem, až jsme měli chuť se v něm vykoupat. Škoda jen, že nám to neumožnila vysoká koncentrace kyseliny sírové v jeho vodách. Jinak se mi však velice líbilo. Vypadalo jako tajuplné vodní zrcadlo zasazené do smaragdového rámu lesa. Po cestě jsme spatřili i památník z dob největší slávy zdejšího lomu, jednalo se o starý kamenný podstavec, na němž možná kdysi stály sochy svatých.
To však nebylo vše, co nás v tento den čekalo. Večer pro nás naši páni profesoři připravili večerní „cestu odvahy“. Samozřejmě jsme byli všichni velice zvědaví a nemohli jsme se dočkat, až vyrazíme. Šli jsme vždy ve dvojicích lesem, po cestě osvětlené svitem svíček, jenž ještě umocňoval tajuplnou atmosféru stmívajícího se šera a záhadnost lesního hvozdu, v jehož stínu na nás číhaly děsivé bytosti a záhady. Musím říci, že vynalézavost našich profesorů opět předčila naše očekávání. A jako zlatý hřeb večera nám pan profesor Sejpal zazpíval kouzelnou árii z opery Antonína Dvořáka – Rusalka.

Středa 20.6.:
Vydali jsme se do Mariánské Týnice, kterou roku 1711 založil opat E. Tyttl položením základního kamene poutního chrámu Zvěstování Panny Marie. Součástí proboštství je dnes také galerie a muzeum, v němž mě velice zaujala archeologická výstava pojednávající o historii plzeňského kraje. Nejvíce se mi líbily keltské spony, jimiž si staří Keltové (Galové) spínali své pláště. Dále mě uchvátila ukázka keramiky z různých období pravěku, středověké meče a brnění, staré kroniky a ukázky diářů a kalendářů z období Československa, i původní československá měna. V muzeu bych vydržel celý den, ale museli jsme se vydat rychle na zpáteční cestu do tábora.

Čtvrtek 21.6.:
Na závěr našeho pobytu v Plasích jsme navštívili Manětín, barokní perlu západních Čech. Upoutala mě především zajímavá historie zámku a především šlechtických rodů, které jej vlastnily. Naprostým vrcholem zdejší prohlídky pro mě však byla stará zámecká knihovna, kde se nacházely první výtisky her Williama Shakespeara. Mám moc rád staré knihy, a tak bych zde vydržel celý den, ale prohlídka musela pokračovat dál do dalších místností zámku. Tam jsme spatřili dámský a pánský salónek, pracovnu a mnoho dalších zajímavých míst.
Večer jsme uspořádali táborák, kde jsme se za doprovodu písní rozloučili s Plasy a v pátek ráno nás čekal odjezd. Prožili jsme zde mnoho dobrého, ale i zlého, krásné chvíle klidu, i naschvály počasí a přírody, získali jsme mnoho nových kamarádů a poznali mnoho krásných míst, ale přesto jsme se těšili na návrat do Prahy, která se mi po době, kterou jsem strávil jinde, zdála ještě hezčí než kdy dříve. Plasy byly sice hezké, ale přesto bych si dovolil své vyprávění o našem školním výletě ukončit rčením: Všude dobře, ale doma nejlépe.

Expedice Kramerius

Bylo vedro, parno, horko. Slunce žhnulo na obloze, pálilo. V tomto počasí jsme šli se školou na Olšanské hřbitovy, abychom se kochali místy odpočinku našich předků. V onom vedru nám košaté olše rozpínající v korunách větve a vrhající tak stíny na jinak teplou zem přišly vhod.
Prošli jsme napříč hřbitovy a pátrali jsme po hrobu Václava Matěje Krameria, českého obroditele. Úkol zdál se netěžký, však zabrati nám dal. Hledajíce mezi tisíci hroby ten správný, náležící slavnému nakladateli z let minulých, došli jsme pomalu do rohu jihovýchodního, kde se nám poštěstilo učinit všemi očekávaný, toužebný objev, když jeden student s hrdostí sobě vlastní vzkřikl: „už ho mám!“
Seběhlo se nás k onomu hrobu množství a na okamžik jsme tiše vzdali hold osobnosti české kultury, vedle jejíhož náhrobku, hezky udržovaného ležel i náhrobek Krameriova syna.
S pocitem nového poznání obrátili jsme své další kroky k východu a každý již sám za sebe se rozešel do všech světových stran.

David Zima


Dne 28. 5. jsme navštívili Olšanské hřbitovy. Měli jsme všichni tajný úkol. Najít hrob Václava Matěje Krameria. Úkol o byl opravdu detektivní. Nacházeli jsme hroby mnoha významných osobností, např. rodiny Berousků – známých cirkusových umělců, politiků Československa za první republiky Jana Masaryka a Karla Kramáře a dalších. Nakonec se vítězem hledání stal Marek Šmidrkal. Konečně už vím, kde spočinul náš národní obrozenec, který spoluzaložil českou žurnalistiku, vydával Pražské poštovské noviny a založil nakladatelství Česká expedice.

Jan Linhart


Na začátku měsíce června jsme měli dvě třídnické hodiny s naší paní profesorkou Petrou Zaviačičovou. Venku bylo horko k padnutí a představa, že se ještě dvě hodiny budeme potit ve škole, byla nesnesitelná.
A jelikož nás má naše paní profesorka ráda a nerada vidí, když se trápíme, vzala nás na prohlídku nedalekých Olšanských hřbitovů. Ze školy jsme vyrazili jako správná organizovaná skupina, kupodivu jsme se chovali i slušně, takže na Olšany jsme dorazili všichni v pořádku.
Dostali jsme za úkol najít Krameriův hrob. Jelikož jsme si to chtěli zjednodušit, šli jsme se zeptat na hřbitovní správu, bohužel o Krameriovi nic nevěděli.
Ale paní profesorka to opět zachránila, jelikož byla připravená a pozici Krameriova hrobu měla zjištěnou z internetu.
Pomalu jsme se procházeli po Olšanech, ale vůbec jsme se necítili jako na hřbitově, spíše nám připadalo, že jsme v klidném a udržovaném parku. Mezi stromy byl příjemný chládek a bílé lavičky vyzývaly k posazení. Asi po hodině jsme našli poslední místo odpočinku Krameria. Jeho hrob byl jednoduchý a velmi nenápadný. Až nás to překvapilo.

Veronika Schlöglová