Odborná exkurze do Národní technické knihovny

V pátek dne 14.2.2014 se studenti K1 společně s prof. Kočím vydali na odbornou exkurzi do Národní technické knihovny v pražských Dejvicích. Po cestě jsme si prohlédli exteriér Divadla Spejbla a Hurvínka a divadla Semafor. Poté jsme zamířili do knihovny, kde jsme mohli obdivovat architektonicko-technickou krásu budovy i široké spektrum služeb moderní knihovny. (Foto a text : M. Kočí)

Maturitní ples 2014

Maturitní ples se konal v pátek 7. února již tradičně v hotelu Belvedere na Letné. Tentokrát měla maturitní třída K4 dva třídní profesory, pana prof. Krause (2010 – 2012) a paní prof. Mrázovou (2012 – 2014). Králem a královnou plesu byli zvoleni Pavlína Ž. a Václav S.

Projekt Comenius – BUDAPEŠŤ – Projekt VODA – téma: Léčivé prameny

První únorové pondělí jsme se vydali na projektové setkání do Budapešti. Asi po sedmi hodinách jízdy rychlíkem jsme dorazili na nádraží s velmi pěknou budovou, Keleti pályaudvar, a šli se ubytovat do hotelu. Hotel se jmenoval Estilo Fashion Hotel a byl opravdu luxusní.
Druhý den ráno jsme spolu se studenty z Německa, Rakouska, Švýcarska a pochopitelně Maďarska vyrazili do hostitelské školy. Zde nás čekaly prezentace o léčivých pramenech. Odpoledne jsme se byli podívat na Náměstí Hrdinů (Hösök tere), v jehož středu stojí vítězný sloup obklopený jezdeckými sochami knížete Arpáda a dalších šesti knížat. Povečeřeli jsme v typické maďarské restauraci s živou hudbou.
Ve středu nás Maďaři provázeli městem. Šli jsme přes Dunaj do Lázní Gellért (Gellért fürdó). Lázeňský dům zde stál již ve 13. století, v 16. stol. ho Turci rozebrali. Dnešní podoba pochází z počátku 20. stol. Dekorativní haly vznikly v roce 1918 ve stylu pozdní secese. Dále jsme navštívili centrální tržnici pocházející z konce 19. stol. Naše cesta pokračovala k Matyášovu kostelu, odkud je krásný výhled na město. Byl postaven ve 13. stol. v gotickém stylu jako farní kostel pro německé obyvatele a mnohokrát přestavován. Byli zde korunováni poslední maďarští králové a poprvé uvedena Lisztova Korunovační mše (1867). Večer se konala společná večeře v restauraci Modrá růže.
Ve čtvrtek jsme měli opět program ve škole. Nejprve jsme pracovali ve skupinkách, následovalo zhodnocení projektu a rozloučení. Odpoledne jsme šli spolu se studenty z Vídně k synagoze v Dohány utca. Synagoga byla postavena v pol. 19. stol. v byzantsko-maurském stylu. Je největším židovským svatostánkem v Evropě. V pátek po snídani jsme se s Budapeští rozloučili a vrátili se do Prahy. (Foto: I. Pavlištová a M. Kočí, Text: Vlaďka H. (K2))