Intersteno 2018

ikona
V letošní mezinárodní internetové soutěži Intersteno 2018, kam bylo za naši školu nominováno 5 studentů, se v kategorii „žáci do 16 let“ umístila na 131. místě s 1964 čistými úhozy za deset minut Anežka Straková a na 133. místě s 1897 čistými úhozy za deset minut Tereza Koudelková, a to z celkového počtu 197 soutěžících v této kategorii. V kategorii „junioři od 17 do 20 let“ se pak na 398. místě s 2111 čistými úhozy za deset minut umístila Klára Černá, a to z 568 soutěžících v této kategorii.
Studentkám gratulujeme a prostřednictvím školy jim byly předány certifikáty od mezinárodní organizace INTERSTENO.
Autor: Martina Kulhánková, vyučující písemné a elektronické komunikace

Odborná exkurze do redakce časopisu Respekt

Ve středu 13. června jsme se studenty K1 vyrazili na naši poslední exkurzi v rámci Úvodu do praxe, a to do redakce časopisu Respekt, který sídlí v architektonicky zajímavé budově v Karlíně. Provedl nás redaktor Tomáš Brolík, který směle, fundovaně a vtipně reagoval na palbu otázek, které za čtyřicet pět minut padly. Odcházeli jsme nadšeni prostorem i obsahem naší besedy. Děkujeme Respektu a Tomáši Brolíkovi za vřelé přijetí.

A jak se exkurze líbila samotným studentům?

Exkurze do redakce časopisu Respekt byla velmi hezká. Provázel nás milý a sympatický pracovník, který byl velmi ochotný odpovídat na naše dotazy, ať už byly jakékoli, a že jich nebylo málo. Budova, kde sídlí hned několik vydavatelství novin a časopisů, byla moderně vybavená, pracovní prostředí tiché a prostorné a odpočinková místnost, kde jsme exkurzi zakončili, velmi útulná. Potěšilo mě, že jsme měli k dispozici ukázku čísla samotného časopisu Respekt. Na exkurzi jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací včetně toho, jak se časopis vlastně tvoří a jak to celé funguje. (T. K.)

Exkurze se mi velmi líbila! Bylo zajímavé vidět, jak to chodí v redakci. Náš průvodce (Tomáš Brolík) byl velmi sympatický. V průběhu exkurze nám odpověděl na otázky, takže já osobně jsem se dozvěděla spoustu nového. Za tuto exkurzi moc děkuji. (…)

Hned, co jsem přišla do redakce, se mi tam moc líbilo. Prostorná, moderní budova a velmi příjemný kolektiv. Mému kladnému pohledu pomohl i náš průvodce pan Brolík, který bez váhání odpověděl na všechny naše otázky. Jestli se mi někdy naskytne příležitost v této redakci pracovat, bez váhání bych ji využila. Podle toho, co nám pan Brolík v redakci říkal, je mi jasné, že tam pracují velmi laskaví a hodní lidé. Moc ráda bych časopis Respekt poznala zevrubněji. Velmi příjemná exkurze. Rozhodně jedna z nejlepších.

Exkurze do redakce časopisu Respekt považuji za jednu z lepších. Povídání bylo zajímavé a především mě uchvátily moc hezké prostory. Skvělé je i umístění vedle restaurace Eska, v jejímž pekařství prodávají nejlepší loupáky pod sluncem. Myslím, že zaměstnanci mají velké štěstí, že pracují tam, kde pracují.

Velice povedená exkurze do moderního časopisu, jehož redakce – ač působila menším dojmem – nás všechny zaujala. Prostory vypadaly velmi reprezentativně a bylo nám tam příjemně. Tato exkurze u mne rozhodně zvýšila zájem o tento týdeník. (T. N.)

Abych řekla pravdu, tohle byla první exkurze, na kterou jsem se těšila. Sama časopis čtu a vždycky jsem ho pokládala za ten, který říká, co si myslí, a píše prostě o zajímavých věcech. Exkurze se mi líbila, vždycky jsem se chtěla podívat do nějaké redakce časopisu. Chlapík, který nás prováděl, působil mile a ochotně odpovídal. Prostě sympaťák. I ostatní, které jsme tam jen tak zběžně potkali, působili opravdu mile a dali nám jídlo, což se vždycky cení. (B. P.)

 

 

 

 

Květnové exkurze s K1

Se studenty K1 jsme se v květnu vypravili na tři místa spojená s knižním světem. Na začátku května jsme doplnili mozaiku knihoven o Ústřední městskou knihovnu na Mariánském náměstí.  16. května pak následovala exkurze do Národního technického muzea, kde nám Ing. Pohlreich popsal nejrůznější tiskařské techniky. Květen jsme završili návštěvou nakladatelství a tiskárny Olympia. Tomáš Hejna zasvěceně hovořil na miniaturním prostoru a ve velkém horku o práci v nakladatelství. Tentokrát jsme se zaměřili na samotný vznik knihy, tj. od vytištění, ořezání, až po vytvoření vazby atd. Kouřilo se z nás i ze strojů, a tak na závěr exkurze jsme uvítali posezení v přilehlém parku K. Havlíčka Borovského. Děkujeme všem, kdo nás v květnu prováděli.

 

 

Svět knihy Praha 2018

Letošní pražský veletrh Svět knihy byl již 24. v pořadí a dle zvyku byla akce pořádána na pražském výstavišti v Holešovicích. Stejně jako v předchozích ročnících se jí zúčastnila i naše škola, s úkolem svou činností přispět do úspěšného chodu veletrhu. Kromě provozu stánku naší školy pomáháme na informacích, zajišťujeme obsluhu v mnoha sálech a centrech a plníme tak poselství, které naše škola nese, a to udržet tradici četby knih v chodu. Strávíme tu skoro celou dobu trvání veletrhu, takže máme možnost setkat se s mnoha zajímavými lidmi a je to vždy báječná zkušenost.

I letos byla jako vzácný host jedna z pozvaných zemí, tou byl letos Izrael. Za jedním z nejmladších samostatných států, který na veletrhu kdy vystupoval, hovořil pravděpodobně nejznámější současný izraelský spisovatel David Grossman. Ten se ve svých knihách věnuje hlavně politické situaci Izraele a také jeho historii. Dalším tématem, kterým byl letošní ročník Světa knihy výjimečný, bylo téma komiks. Bylo připraveno nespočet programů, při kterých byl účastníkům představen vývoj komiksu a celá jeho škála variací – od podoby „evropského komiksu“, jak ho známe my, až po japonskou mangu. Mimo jiné kvůli komiksu jako magnetu na mladší generace bylo letos o dost více akcí zaměřených na mládež, děti dostaly i vlastní sál, kde se prezentovaly nejznámější knihy pro děti jak ze současnosti, tak z dřívějška, např. Malý Mikuláš.

Na veletrhu celou dobu panovala příjemná atmosféra, i přes masy lidí a občasné horko. Svět knihy je akce velice radostná, protože si sem lidé najdou i přes digitální věk, ve kterém žijeme, cestu z vlastní iniciativy a přiměje je to aspoň na chvíli se vrátit k otáčení papírových stránek a vůni, která se z nových knížek line.

Text: Barbora Křepínská

Foto: M. Krýže a B. Křepínská

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do oboru 66-43-M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti.

Počet volných míst: 3

Termín podání přihlášky: do 25. 5. 2018

Termín motivačního pohovoru: 28. 5. 2018

O přijetí rozhoduje pořadí uchazečů podle průměrného prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ a výsledek motivačního pohovoru.

K pohovoru doporučujeme přinést čtenářský deník, případnou vlastní literární tvorbu, popř. další doklady zájmu o obor.

Bližší informace poskytne ředitelka školy na tel. čísle 222 365 856 nebo na e-mailu alice.kryzova@sskk.cz

 

V Praze dne 15. 5. 2018                                                           PhDr. Alice Krýžová, Ph.D.

ředitelka školy